Expertises

Constructies

Brak & Eijlers Adviesbureau voor bouwconstructies b.v., heeft in zijn bestaan een ruim scala aan expertises opgebouwd.

Ons belangrijkste takengebied is het construeren van draagconstructies voor woningen, kantoren, industrie, etc. Zie onze projectenlijst voor onze werkgebieden.

Schade-expertise

Ons bureau beoordeelt de constructieve veiligheid van een gebouw nadat het schade heeft geleden. Na een grondige inspectie van het gebouw, inclusief archiefonderzoek, ontvangt de opdrachtgever een rapport waarin niet alleen vermeld staat wat de ernst van de schade is, maar die ook reparatie-adviezen bevat.

Second opinion

Ons bureau kan een oordeel geven over door derden uitgevoerde bouwconstructies. We beoordelen op constructieve veiligheid of desgewenst rekenen we specifieke onderdelen na, als daar vanuit de opdrachtgever / uitvoering onzekerheden of vragen over zijn ontstaan.

Bouwplanbeoordeling

Met enige regelmaat verleent ons bureau assistentie aan gemeentelijke diensten van Bouw- en Woning Toezicht bij het controleren van bij die diensten ingediende statische berekeningen en tekeningen. Wij toetsen de plannen op veiligheid van de constructie.

Incidenteel toezicht tijdens uitvoering

Tijdens de bouw kunt u ons ook op locatie tegenkomen. Ons bureau houdt incidenteel toezicht op de uitvoering, zoals de keuring van de wapening en toetsing van overige constructie-onderdelen.